خرید ممبر فیک تلگرام

ممبر فیک ، عضوهایی هستند که با شماره های مجازی ساخته شده و بدون ویو می باشند، فقط تعداد اعضا کانال افزایش پیدا می کنید
unnamed

1000 عضو غیر واقعی

25هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 24 ساعت

 • مخصوص کانال هاي تلگرام
 • تضميني - بدون ريزش
unnamed

3000 عضو غیر واقعی

65هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 24 ساعت

 • مخصوص کانال های تلگرام
 • تضمینی - بدون ریزش
unnamed

6000 عضو غیر واقعی

120هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 48 ساعت

 • مخصوص کانال های تلگرام
 • تضمینی - بدون ریزش
unnamed

10000عضو غیرواقعی

190هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 72 ساعت

 • مخصوص کانال های تلگرام
 • تضمینی - بدون ریزش

خرید ممبر واقعی اجباری تلگرام

ممبر واقعی اجباری، افراد واقعی هستن که با لینک جوین به اجبار به کانال شما افزوده میشوند
unnamed2

1000 عضو واقعی اجباری

45هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 24 ساعت

 • مخصوص کانال هاي تلگرام
 • تضميني - 100% واقعی
unnamed2

3000 عضو واقعی اجباری

125هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 48 ساعت

 • مخصوص کانال هاي تلگرام
 • تضميني - 100% واقعی
unnamed2

5000 عضو واقعی اجباری

200هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 48 ساعت

 • مخصوص کانال هاي تلگرام
 • تضميني - 100% واقعی
unnamed2

10000 عضو واقعی اجباری

390هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 72 ساعت

 • مخصوص کانال هاي تلگرام
 • تضميني - 100% واقعی

خرید ممبر واقعی اختیاری تلگرام

ممبر واقعی اختیاری، افراد واقعی ای هستند که به اختیار و با دیدن تبلیغ کانال شما عضو میشوند، ریزش در این روش بسیار کم است
unnamed3

1000 عضو واقعی اختیاری

105هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 48 ساعت

 • مخصوص کانال هاي تلگرام
 • تضميني - 100% واقعی
unnamed3

3000 عضو واقعی اختیاری

305هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 72 ساعت

 • مخصوص کانال هاي تلگرام
 • تضميني - 100% واقعی
unnamed3

5000 عضو واقعی اختیاری

490هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 96 ساعت

 • مخصوص کانال هاي تلگرام
 • تضميني - 100% واقعی
unnamed3

10000 عضو واقعی اختیاری

970هزار تومان

انجام سفارش از 1 الی 120 ساعت

 • مخصوص کانال هاي تلگرام
 • تضميني - 100% واقعی